Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-04-2015 - Khối ngoại mua các mã blue-chip giúp giữ VNI trong sắc xanh - KDH, VNM, TLG, HDG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng áp lực bán sẽ còn tiếp tục gia tăng và khiến hai chỉ số có thể sẽ rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch kế tiếp, nhưng chúng tôi đánh giá lực cầu sẽ tăng dần về cuối phiên 14/04/2015. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy dòng tiền tiếp tục gia tăng và có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.