Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-04-2011 Dòng vốn đầu tư đổ vào lĩnh vực tiêu dùng

KKR vào Việt Nam: Thông tin nổi bật trong ngày đầu tiên thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài là thương vụ KKR đầu tư vào công ty chưa niêm yết lớn nhất tại Việt Nam.