Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13 -01-2012 - Blue-chip tăng điểm – Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng – Phát hành 1.880 tỷ đồng trái phiếu trong phiên đấu giá đầu tiên

Thị trường đóng cửa tuần tăng điểm mặc dù giao dịch vẫn còn thấp. Sàn HNX kết thúc tuần giao dịch tăng 1,6% đặc biệt có sự đóng góp từ chuỗi mua ròng 23 ngày lien tiếp của khối ngoại. Lần đầu tiên kể từ tháng Chín, HSX ghi nhận 5 phiên tăng liên tục trong suốt tuần giao dịch, tăng 5,2% so với thứ Sáu tuần trước. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư đang trở lại tích lũy những cổ phiếu blue-chip đã giảm điểm sâu. BVH, CTG, MSN, và VIC đóng góp 4,56 điểm trong tổng mức tăng 6,22 điểm của thị trường. Đáng