Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-12-2014 - Các mã ngân hàng tăng điểm - Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVC

Quan điểm kỹ thuật: Áp lực đã có dấu hiệu suy yếu và chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục nhịp hồi phục trong các phiên đầu tuần tới với vùng kháng cự gần nhất là vùng 560 – 565 của chỉ số VN-Index và 85.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chỉ báo tâm lý và chỉ báo xung lượng ngắn hạn %B(20,2) xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá với đồ thị giá của hai chỉ số cho thấy nếu hai chỉ số vượt các vùng kháng cự trên thì xu hướng ngắn hạn có thể tích cực trở lại.