Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-11-2015 - Khối ngoại gia tăng áp lực đối với các mã vốn hóa lớn - REE, TLG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà hồi phục trong phiên 13/11/2015 và nhiều khả năng nhịp điều chỉnh của thị trường đã có dấu hiệu kết thúc. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi cho rằng lực cầu ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong vài phiên tới khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán tại các mức hỗ trợ ngắn hạn. Đặc biệt, dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ sớm trở lại trong vài phiên tới.