Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-10-2016 - VN-Index đi ngang với khối lượng thấp - CII

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số vẫn không có sự thay đổi sau phiên hôm nay. VN-Index và HNX-Index vẫn giữ tín hiệu Trung tính với kháng cự lần lượt ở vùng 685 và 85 điểm trong khi đó VN30 vẫn duy trì tín hiệu tiêu cực ngắn hạn khi đóng cửa dưới đường MA5 ngày tại 655 điểm. Theo đó, nhiều khả năng thị trường sẽ cần thêm nhịp củng cố trước khi có thể tăng lên mức cao hơn. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại của VN-Index nằm tại vùng 677-680 điểm, tạo bởi đường MA20 ngày.