Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-05-2016 - VNI chốt phiên giảm điểm sau khi chạm mốc cao nhất 10 tháng qua

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ điểu chỉnh mạnh trong phiên 13/05/2016 và hướng về các mức hỗ trợ 590 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index trong vài phiên tới. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá xung lực suy yếu và dòng tiền thu hẹp, điều này sẽ khiến xu hướng tăng ngắn hạn có thể sẽ suy yếu và rủi ro ngắn hạn có chiều hướng gia tăng.