Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-05-2015 - Thị trường giảm điểm với thanh khoản thấp - PVS: Điểm sáng từ dịch vụ cảng

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên giao dịch kế tiếp, nhưng đà giảm ngắn hạn có thể tiếp diễn. Đồng thời, nếu chỉ số HNX-Index có thể giữ nhịp hồi phục trong phiên kế tiếp thì các chỉ báo xung lượng ngắn hạn có thể xuất hiện mô hình phân kỳ tăng giá, đây có thể là điểm tích cực đầu tiên cho xu hướng ngắn hạn.