Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-03-2019 - Thị trường tăng mạnh lên mức cao nhất 5 tháng qua - FRT, PNJ, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn của tất cả các chỉ số hai sàn đều quay trở lại mức Tích cực. Ngưỡng kháng cự gần nhất của VN30 là mốc đỉnh cũ quanh 935-940 điểm trong khi đối với VN-Index là dải Bollinger phía trên tại 1012 điểm, mặc dù kháng cự mạnh hơn của chỉ số này sẽ là mốc 1025 điểm.