Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-02-2015 - Blue chip tăng nhưng cổ phiếu ngân hàng kìm hãm đà tăng của thị trường, DXG, HAG, PVD - Giới thiệu HTI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ có các nhịp rung lắc và lực bán có thể gia tăng tại các mức kháng cự 585 của chỉ số VN-Index và 85.0 của chỉ số HNX-Index khi các chỉ báo xung lượng đang tiến sâu vào vùng quá mua cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần tiết chế mua đuổi tại các nhịp tăng mạnh.