Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-11-2015 - VNM đi ngược xu hướng giảm điểm chung

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các vùng hỗ trợ ngắn hạn 600 của chỉ số VN-Index và 80.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, lực cầu ngắn hạn có thể gia tăng dần trong vài phiên tới ở các vùng hỗ trợ này cho nên hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật. Tuy nhiên, theo chỉ báo dòng tiền và hệ thống chỉ báo trạng thái xu hướng, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn cao và đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để giải ngân.