Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-11-2013 - Các mã nhỏ tăng điểm – DXG bán dự án, dự phóng KQLN năm 2013 tăng mạnh

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm điều chỉnh trên chỉ số HNX-Index và khả năng chỉ số này sẽ đi vào vùng đỉnh ngắn hạn của nhịp sóng tăng “nóng” lần này. Đồng thời, chúng tôi chuyển từ khuyến nghị hạ tỷ lệ margin ở nhóm cổ phiếu Smallcaps tăng nóng sang chốt lời một phần danh mục (từ 1/3 – 2/3) tỷ lệ nhóm cổ phiếu Smallcaps tăng nóng trong phiên kế tiếp (đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản).