Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-08-2017 - Thị trường giảm nhẹ để kết thúc tuần có diễn biến kém tích cực nhất từ đầu năm - FPT, PLX, KDC, NVL

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu ngắn hạn với giữ trạng thái Tiêu cực với ngưỡng kháng cự của VN-Index tại 775-780 điểm, ngưỡng kháng cự của VN30 tại 745-750 điểm còn của HNX-Index tại 101,5 điểm. Nền tảng KLGD thấp cho phản ánh sự lưỡng lự của các bên mua và bán, đó là điều kiện cần để thị trường xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật. Dự báo, thị trường có thể sẽ có xu hướng tăng nhẹ vào đầu tuần tới để cac chỉ số chứng khoán kiểm định các ngưỡng kháng cự ngắn hạn phía trên.