Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-08-2015 - Khối ngoại tiếp tục mua ròng khi hoạt động chốt lời diễn ra - MBB - MWG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể quay lại đà giảm ngắn hạn và kiểm định các vùng hỗ trợ ngắn hạn 615 – 620 của chỉ số VN-Index và 83.0 của chỉ số HNX-Index trong vài phiên tới. Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư vẫn tiếp tục suy yếu và áp lực bán chốt lời ngắn hạn sẽ gia tăng dần trong vài phiên tới.