Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-06-2020 - Thị trường giảm mạnh sau khi chỉ số tương lai Dow Jones giảm - POW, PVS, VEA

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 chuyển xuống mức Tiêu cực, trong khi của VN-Index, HNX-Index và VNMidcap chuyển xuống Trung tính. VNSmallcap vẫn giữ tín hiệu ngắn hạn Tích cực, nhưng đã cho thấy dấu hiệu suy yếu.