Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-01-2021 - Thị trường tăng trong phiên thứ bảy liên tiếp khi thanh khoản tăng mạnh - PVS

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực đối với tất cả các chỉ số. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn đáng lưu ý tiếp theo đối với VN-Index, VN30 lần lượt tại 1185 điểm và 1165 điểm trong khi mức đỉnh lịch sử của hai chỉ số này nằm tại 1210 điểm và 1185 điểm. Đối với HNX-Index, chỉ số này cũng đang tiệm cận kháng cự mạnh tại 220-223 điểm. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ duy trì quán tính tăng trong phiên sáng để VN-Index, VN30, HNX-Index