Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 11-01-2016 - Các mã vốn hóa lớn giảm điểm khi thiếu vắng hỗ trợ từ khối ngoại

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ thử thách các vùng hỗ trợ 550 – 555 của chỉ số VN-Index và 75.5 của chỉ số HNX-Index và xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên 12/01/2016. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn khi các tín hiệu đảo chiều chắc chắn vẫn chưa hình thành cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế tham gia bắt đáy ở thời điểm này. N