Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-10-2013 - VNI mất mốc 500 điểm – Thăm HBC – HAG thông qua cổ tức 2012 và kế hoạch tái cơ cấu

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi giữ quan điểm về xu hướng TĂNG ngắn hạn và đưa ra hai kịch bản cho chỉ số VN-Index có thể xảy ra trong vài phiên tới: