Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-06-2021 - Các mã vốn hóa lớn ảnh hưởng chỉ số VN-Index - DXG, GMD, HND, IMP, VHC, VTP

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số hai sàn vẫn duy trì ở mức Trung tính. Chính vì vậy, các bên mua và bên bán đều giao dịch với tâm lý thăm dò khi kiểm định các hỗ trợ (MA20) hay kháng cự (MA10). Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể có xu hướng giảm vào đầu ngày để kiểm định lại hỗ trợ MA20 ngày, đối với VN-Index đó là mốc 1312 điểm.