Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-03-2021 - VIC, VHM tăng điểm hỗ trợ chỉ số VN-Index - BID, POW, VNM, VGS

Quan điểm kỹ thuật: Với việc đóng cửa ở mức cao mới như HNX-Index và VNSmallcap, tín hiệu kỹ thuật Tích cực ngắn hạn của VNMidcap tiếp tục được củng cố. Trong khi đó, VN-Index đang cho thấy những dấu hiệu có thể cải thiện lại tín hiệu lên Tích cực khi đã vượt lên trên đường MA5 ngày.