Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-03-2014 - Các mã nhỏ và vừa dẫn thị trường – Nghị quyết 15 về cải tổ DNNN

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ có chuyển biến cơ cấu mạnh trong phiên ngày mai. Với trạng thái hồi phục kèm khối lượng tăng dần đều trong các phiên vừa qua cho thấy áp lực điều chỉnh sâu khó có thể xảy ra như lo ngại của chúng tôi trong các bản tin trước.