Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-03-2011 Dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán

Sự can thiệp của NHNN đối với các điểm thu đổi ngoại tệ và các cửa hàng vàng hôm thứ tư qua đã cho nhà đầu tư thấy quyết tâm chống lạm phát và đầu cơ của chính phủ.