Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-01-2014 - Các mã lớn giao dịch mạnh – Nghị quyết ĐHCĐ của Vinacafe

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể điều chỉnh và kiểm định lại vùng giá 513 – 515 trong phiên đầu tuần. Theo nhóm chỉ báo xu hướng và trạng thái xu hướng, chúng tôi nhận thấy xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức tăng và vận tốc tăng giá vẫn ở mức tích cực cho nên nhịp điều chỉnh có thể chỉ diễn ra trong 1 – 2 phiên giao dịch.