Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 1-8-2013 - VNI phục hồi sau khi giảm lúc đầu phiên – PMI tăng nhẹ nhưng vẫn thấp – TCM: KQLN 6T đầu năm

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể lấy lại đà giảm trong phiên cuối tuần. Nhóm chỉ báo trạng thái xu hướng vẫn ở mức cảnh báo bi quan và thận trọng cho nên vị thế mua vào trong thời điểm hiện nay vẫn ở mức rủi ro cao. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu tỷ lệ nghịch giữa đồ thị giá và khối lượng giao dịch cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn chưa có dấu hiệu kết thúc và khả năng hình thành đáy mới vẫn được chúng tôi bảo lưu.