Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-11-2012 - Cổ phiếu ngân hàng là tâm điểm của thị trường

Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt thị trường. Chỉ số VN-Index tăng 1,1 điểm đóng cửa tại 386,7 điểm một phần nhờ các mã Vietcombank (VCB) và Vietinbank (CTG) tăng lần lượt 1,7% và 3,3% đóng góp tổng cộng 0,8 điểm vào chỉ số. Cổ phiếu Ngân hàng Quân đội (MBB) là mã giao dịch nhiều nhất với khoảng 37 tỷ đồng nhưng đóng cửa giá không đổi. Trên sàn HNX, cổ phiếu Ngân hàng Á Châu (ACB) và Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tăng lần lượt 0,7% và 2,1% giúp chỉ số HNX-Index tăng gần 1% đóng cửa tại 51,6 điểm.