Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-10-2014 - Thông tin về mỏ Cá Voi Xanh giúp GAS và PVS tăng - Mỏ Cá Voi Xanh có thể hoạt động từ 2021

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh giảm và kiểm định các mức hỗ trợ 614 của chỉ số VN-Index và 90.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch ngày mai.