Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-07-2015 - Thị trường biến động không có xu hướng rõ ràng - PVN, NT2, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ lấy lại nhịp tăng điểm ngắn hạn trong phiên 10/07/2015 và dòng tiền có thể sẽ hướng vào nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm dưới vùng quá mua cho nên áp lực bán đã có phần suy yếu hơn so với các phiên giao dịch trước. Ngoài ra, các tín hiệu cảnh báo đảo chiều chưa hình thành rõ ràng cho nên áp lực giảm mạnh chưa có thể xảy ra và chúng tôi quan tâm đến sự dịch chuyển của dòng tiền.