Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-06-2017 - Thị trường đi ngang, với ảnh hưởng từ ROS - KDC

Quan điểm kỹ thuật: Dòng tiền quay lại với nhóm cổ phiếu cơ bản, xuất hiện dấu hiệu chốt lời đối với nhóm đầu cơ. Chỉ số VN-Index giảm nhẹ kèm theo thanh khoản yếu, tuy nhiên chỉ số VN30 lại giữ được thanh khoản cao, cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển từ cổ phiếu đầu cơ quay lại nhóm cổ phiếu cơ bản.