Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-05-2019 - Thị trường tiếp tục đà giảm, với ảnh hưởng từ GAS, BID và VHM - MWG, SAB, VHC, DXG, VEA

Quan điểm kỹ thuật: Lực bán không quá mạnh nhưng vẫn chiếm ưu thế trong ngày, đẩy VN-Index xuống dưới mốc 950 điểm, tiến sâu hơn với khu vực thị trường giá xuống (phía dưới MA200 tại 955 điểm). Nhiều khả năng chỉ số này sẽ có xu hướng giảm vào ngày mai, hướng về hỗ trợ tại 930-935 điểm.