Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-05-2017 - Thị trường tăng mạnh đạt mức cao nhất 1 tháng qua với các mã vốn hóa lớn dẫn dắt – MWG, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số hai sàn bật tăng mạnh từ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đồ thị những VN-Index, HNX-Index đều hình thành các nến trắng dài kèm theo KLGD lớn, cho thấy lực cầu đổ vào thị trường khá mạnh. Số lượng cổ phiếu tăng giá trên HSX chiếm tỷ lệ áp đảo 168 mã tăng/104 mã giảm cũng cho thấy sự vận động tích cực của dòng tiền.