Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-01-2019 - Các mã tài chính giúp VNI tăng điểm

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của các chỉ số hai sàn vẫn duy trì ở mức Tiêu cực. Mặc dù vậy, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index và VN30 đã được cải thiện lên mức Trung tính với mục tiêu trước mắt là vùng 915 điểm và 875 điểm. Trong khi đó, với việc chưa vượt qua kháng cự MA10, tín hiệu của các chỉ số còn lại vẫn tạm duy trì ở mức Tiêu cực nhưng đã xuất hiện các dấu hiệu khả quan hơn.