Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-01-2016 - Các mã tài chính tiếp tục tăng nhờ KQKD tích cực của các ngân hàng - CTG, MSN, VCB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của những VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn đang duy trì tích cực, với các ngưỡng hỗ trợ lần lượt tại 676, 635 và 82 điểm. HNX-Index thậm chỉ còn đóng cửa phía trên ngưỡng 82,5 điểm của đường MA200 ngày để phát tín hiệu quay trở lại xu hướng tăng trung hạn. Mặc dù vậy, KLGD của sàn HNX chưa ủng hộ một tín hiệu break-out chuẩn và sẽ cần có thêm sự kiểm định. Bên cạnh đó, các chỉ số sàn HSX đang ở gần các ngưỡng kháng cự mạnh.