Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-12-2014 - Các mã dầu khí giảm điểm - VCB đạt mức cao nhất trong 52 tuần qua - GAS: ước tính KQLN 11T2014 - IPO của SAGS - MSN phát hành trái phiếu, Đánh giá tích cực

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có khả năng sẽ kiểm định lại vùng giá 560 – 565 của chỉ số VN-Index và 85.5 – 86.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên tới và thị trường có thể dần cân bằng về cuối phiên. Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư đã chuyển sang trạng thái bi quan với xu hướng hiện, nhưng điểm tích cực là chúng tôi nhận thấy dòng tiền vẫn có sự phân hóa khá rõ nét và không tỏ ra quá bi quan trước áp lực bán giá tăng trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.