Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-11-2013 - VNI tiếp tục giảm điểm - VAMC hoàn tất 37% mục tiêu mua nợ xấu - Cập nhật PET

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi duy trì quan điểm điều chỉnh ở chỉ số HNX-Index, đặc biệt áp lực chốt lời có thể sẽ gia tăng trên nhóm cổ phiếu Smallcaps (chủ yếu dòng cổ phiếu bất động sản). Đồng thời, xung lượng tăng điểm của chỉ số HNX-Index có xu thế yếu dần cho nên khả năng bứt phá vùng kháng cự 63.0 – 63.5 của chỉ số HNX-Index vẫn ở mức thấp.