Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-07-2014 - VNI dao động do xăng tăng giá - Mobile World sẽ niêm yết trên HOSE ngày 14/07 - DPM đóng cửa chi nhánh Campuchia

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ còn nhịp rung lắc trong phiên giao dịch ngày mai, nhưng lực chốt lời đã có dấu hiệu suy yếu khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đã giảm dưới vùng quá mua và nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh trong hai phiên liên tiếp thì đã có dấu hiệu tích cực trở lại.