Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-06-2011 Nhà đầu tư cá nhân trong nước chuyển sang mua ròng sau bảy phiên bán ròng

Cả 2 sàn giảm nhẹ dù thanh khoản được cải thiện với tổng khối lượng giao dịch trên HSX đạt 37,4 triệu cổ phiếu (+17,8%) và sàn HNX đạt 66,4 triệu cổ phiếu (+74,8%).