Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-04-2015 - Thị trường giảm điểm với thanh khoản thấp - Các NH hưởng lợi nhờ Nghị định 34 - KDH

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ lấy lại nhịp hồi phục và thanh khoản tăng trong phiên giao dịch ngày mai. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là các chỉ báo dòng tiền có xu hướng tăng cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại thị trường sau giai đoạn giảm kéo dài trước đó.