Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-01-2021 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên thứ sáu liên tiếp, tăng 5,8% tính chung cả tuần - BWE, NVL

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực đối với tất cả các chỉ số. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn đáng lưu ý tiếp theo đối với VN-Index, VN30 lần lượt tại 1185 điểm và 1165 điểm trong khi mức đỉnh lịch sử của hai chỉ số này nằm tại 1210 điểm và 1185 điểm.