Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-01-2014 - VNI đóng cửa tại mức cao nhất kể từ tháng 06/2013 - ĐHCĐ thường niên của HSG

Quan điểm kỹ thuật: Như dự báo trong bản tin trước, chỉ số VN-Index đã có nhịp kiểm định vùng giá 509.0 – 509.5 trong phiên giao dịch hôm nay, chúng tôi duy trì quan điểm đánh giá tích cực xu hướng ngắn hạn với vị thế mua đã mở ra dần. Theo mô hình giá và sóng, chúng tôi cho rằng mức mục tiêu của chỉ số VN-Index là vùng giá 530 điểm trong ngắn hạn.