Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-08-2012 - Thị trường đóng cửa trong sắc đỏ do lực bán T+4

Quan điểm của chúng tôi: Sau đà tăng mạnh vào hôm qua với thanh khoản cao hơn giá trị giao dịch trung bình hàng ngày của tháng trước và chỉ số VNI và HNI lần lượt vượt qua đường trung bình 50 ngày và 20 ngày, lực bán T+4 đã gây ra những tác động bất lợi khiến thị trường dù mở phiên trong sắc xanh cuối cùng đã đóng cửa trong sắc đỏ.