Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-04-2015 - Thị trường phục hồi mạnh từ ngưỡng hỗ trợ - PVN - GAS - SHI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục nhịp hồi phục và có thể dần xác định điểm mua trong vài phiên tới, hai chỉ số có thể sẽ kiểm định vùng kháng cự 550 – 555 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên 08/04/2015. Điểm tích cực là chỉ số VNSmallcaps đã tiến sát mức kháng cự của hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi cho thấy điểm mua đang dần được xác định.