Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-03-2016 - Cổ phiếu năng lượng tăng mạnh nhờ giá dầu thô, các mã ngân hàng tác động tiêu cực đến VNI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ còn nhịp tăng hướng về các vùng kháng cự 585 – 590 của chỉ số VN-Index và 80.0 – 80.5 cùa chỉ số HNX-Index trong 1 – 2 phiên tới. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng rủi ro ngắn hạn có chiều hướng gia tăng cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi và hạn chế mua mới ở vùng giá hiện tại. Vùng hỗ trợ gần nhất là mức 560 của chỉ số VN-Index và 78.0 của chỉ số HNX-Index.