Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-03-2013 - Nhà đầu tư lưỡng lự; thông tin từ chuyến thăm Hà Nội

Quan điểm kỹ thuật: Lực cầu tiếp tục suy yếu và chủ yếu tập trung ở vùng giá thấp, chúng tôi nhận thấy lực cầu trong những phiên gần đây đang chờ đợi vùng giá thấp hơn gần mức hỗ trợ ngắn hạn.