Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-11-2014 - Thị trường tăng nhẹ, nhà đầu tư giao dịch thận trọng - Vinamilk - MWG - KDH - HAG

Quan điểm kỹ thuật: Theo hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi, tỷ lệ cổ phiếu xác lập xu hướng tăng ngắn hạn có dấu hiệu tăng dần trên cả hai sàn, đặc biệt tỷ lệ này có dấu hiệu đột biến trên sàn HNX cho thấy dòng tiền đầu có có dấu hiệu trở lại.