Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-10-2015 - Ký kết TPP - EIB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng và xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên do áp lực chốt lời ngắn hạn trong phiên 07/10/2015. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn và chỉ báo trạng thái xu hướng, chúng tôi đánh giá hai chỉ số chỉ xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên và đồ thị giá sẽ bước vào giai đoạn biến động mạnh cả về điểm số và khối lượng giao dịch theo chiều hướng tích cực.