Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-05-2021 - Thị trường kết thúc chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp - FPT, KDH

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Cụ thể, VN-Index và VN30 vẫn duy trì tín hiệu Tích cực, VNMidcap duy trì tín hiệu Trung tính trong khi VNSmallcap và HNX-Index giữ tín hiệu Tiêu cực.