Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-01-2015 - VNI lấy lại số điểm bị mất phiên hôm qua - NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng và kết thúc nhịp điều chỉnh. Đồng thời, dòng tiền ngắn hạn vẫn có chiều hướng gia tăng và tâm lý nhà đầu tư vẫn còn đang lạc quan với xu hướng hiện tại, đặc biệt rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp tại vùng giá hiện tại.