Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-12-2016 - Các mã năng lượng khiến thị trường tiếp tục giảm điểm - NT2, VIC, KDH, MSN

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của VN-Index và VN30 vẫn duy trì trạng thái Tiêu cực khi các chỉ số đóng cửa dưới các đường trung bình động MA5 và MA10 ngày. Tín hiệu của HNX-Index cũng chuyển trở lại từ Trung tính về Tiêu cực. Điều này cho thấy tâm lý chung của thị trường đang khá xấu, có thể xuất phát từ việc khối ngoại liên tiếp bán ròng giai đoạn gần đây. Do đó, nhiều khả năng VN-Index và VN30 sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ trung hạn một lần nữa,