Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-10-2017 - Thị trường đi ngang; GAS dẫn dắt đà giảm - IDICO - NT2

Quan điểm kỹ thuật: Hiện tại, tín hiệu của VN-Index, VN30 vẫn duy trì ở mức Tích cực, tuy vậy các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn lần lượt tại 803 điểm và 790 điểm sẽ cần được kiểm định sự bền vững. VNMidcap và VNSmallcap thì vẫn duy trì khả năng tiếp tục giảm do chưa cải thiện được tín hiệu Tiêu cực. Trong khi đó, chỉ có tín hiệu ngắn hạn của HNX-Index quay trở lại mức Trung tính với kháng cự tại 107 điểm và hỗ trợ MA20 tại 106 điểm.