Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-10-2015 - Chuẩn bị hoàn tất TPP - Cập nhật Vĩ mô - STK, NT2, BID, PNJ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên khi tiếp cận các vùng kháng cự 575 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên 06/10/2015. Đồng thời, chúng tôi đánh giá hai chỉ số vẫn đang trong trạng thái tích lũy cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần tiết chế việc mua đuổi ở vùng giá cao và cần chờ nhịp kiểm định phiên bứt phá 05/10/2015.